Introduktion til dansk selskabsret 1

Introduktion til dansk selskabsret 1
Forfatter:
ISBN:
9788761938763
Kategori:
Udgivet:
31. marts 2017
Sprog:

Få overblik over de forskellige typer selskabsformer og deres retlige regulering Introduktion til dansk selskabsret består af to bind:Introduktion til dansk selskabsret I. Indledning til selskabsretten. Kapitalselskaber Introduktion til dansk selskabsret II. Personselskaber, Foreninger, Fonde. Dette bind I giver et overblik over selskabsretten og en kort beskrivelse af udviklingen i selskabsretten i EU, der har afgørende betydning for dansk selskabsret, og en beskrivelse af de selskabsretlige regler, der gælder for kapitalselskaber. Bind II giver en beskrivelse af de selskabsretlige regler, der gælder for personselskaber (interessentskaber og kommanditselskaber), samt fonde, andelsselskaber og foreninger.

1. Forsikringsret indeholder en fremstilling af de regler, der regulerer forsikringsaftale, og en beskrivelse af dækningen ved udvalgte forbrugerforsikringer. Voldgift I listen nedenfor kan du finde og læse juridiske nyheder fra Horten. Voldgift I listen nedenfor kan du finde og læse juridiske nyheder fra Horten.

Aftalelovens § 36 – fra kontraktfrihed til urimelighedskontrol. Cand. merc. Cand. Ved salg af en andel skal andelshaveren forholde sig til følgende punkter i den nævnte rækkefølge og det bemærkes indledningsvis, at der i de enkelte. Cand. aud.