Ludvigsgave - en Arbejdsplads

Ludvigsgave - en Arbejdsplads
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788771456646
Udgivet:
28. april 2014
Sprog:

Beretningerne og billederne fra tidligere ansatte, Gedser Lokalhistoriske Arkiv m.fl.

har – som tilfældet var med Friisenfeldtbogen – ført os vidt omkring på Sydfalster og åbnet døre for temaer om den røde malkeko, Marshall-hjælpen, Jagtloven, polsk arbejdskraft, ansættelsesforhold, et stort udvalg af traktormærker m.m. Ydermere benytter bogen anledningen "Skole for alle i 200 år – jubilæum 1814-2014" – til en skildring af de sydfalsterske skoler og i forbindelse hermed fremtidsudsigterne for Gedserodde Skole. En hvidbog projekterer anlæg af fire 150 meter høje vindmøller på Danmarks sydspids, hvor Gedserodde Skole ligger. Gedserodde Skole blev opført i 1869 på initiativ af Edvard Tesdorpf. Anden revideret udgave, der bl.a.

har fået indføjet et billede af Jappes Mølle, er udgivet med støtte fra SN's Kultur- og Erhvervsfond.

Første udgave blev udgivet med støtte fra Nordea-fonden. Pressen skriver: Vindmøller og skoler (...) Bogen har en række spændende temaer - et stykke historie med udgangspunkt i de to gårde under Gjedsergaard og Edvard Tesdorpf. Blandt andet om Tesdorpfs store arbejde inden for forædlingsarbejdet med dansk malkekvæg. (...) FOLKETIDENDE, april 2014

ingen fra forlaget Books on Demand. Den moderne arbejdsplads er tilsluttet den digitale verden, en verden hvor mennesker og teknologi arbejder problemfrit sammen og leverer resultater til dig. en Arbejdsplads. en Arbejdsplads. En abstracta skillevæg er den fleksible løsning til at skabe mindre, afskærmede og lyddæmpede zoner i et støjfyldt miljø - ideelt til åbne. Genre: Samfund, Div. Udgivet af Books on demand. En arbejdsplads i Hadsund:.