Samfundsfilosofi

Samfundsfilosofi
Forfatter:
ISBN:
9788772889665
Udgivet:
12. september 2003
Sprog:

I en tid, hvor der er stor diskussion om forskellige kulturers levevis, er det godt at kende til de tænkere og den historiske boggrund, der har skabt nutidens vestlige samfund. Samfundsfilosofier en meget velskrevet , seriøs og lettilgængelig indføring i samfundsfilosofien.

Bogen begynder med 800-tallets feudalsamfund, bevæger sig gennem kapitalismens opståen, over enevælden og frem til den industrielle revolution og det moderne demokrati. Arbejderklassens organisering og socialismen beskrives, vi hører om murens fald og føres til sidst frem til det nye årtusindes informations og videnssamfund. Undervejs belyser Samfundsfilosofi forholdet mellem den enkelte, familien, samfundet, staten og menneskeheden i de forskellige tidsepoker. I centrum står udviklingen af begreberne om arbejde, ejendom, pligt, lov, retfærdighed, frihed og lighed. Indflydelsesrige tænkere som Thomas Aquinas, Hobbes, Locke, Adam Smith, Bentham, Kant Hegel, Marx og en række af de nyeste samfundstænkere og - kritikere introduceres eksemplarisk kort og klart, og deres tanker ses i nøje sammenhæng med den historiske udvikling, de er en del af.

Sociologisk teori betegnes også som samfundsteori eller samfundsfilosofi, og bygger på studier af menneskelig adfærd og samspillet mellem individ og system. ἀναρχία anarkhia 'anarki, fravær af hersker') er den lære, der hævder, at intet menneske skal herske over et andet menneske. Her kan du hente dispositioner og benytte dem som inspiration i din eksamensforberedelse. ἀναρχία anarkhia 'anarki, fravær af hersker') er den lære, der hævder, at intet menneske skal herske over et andet menneske. Med føydalisme (fra senlatin feudum, lån fra en germansk rot *fehu-som har en betydning i retning av «kreaturer, dyr», jf. Sociologisk teori betegnes også som samfundsteori eller samfundsfilosofi, og bygger på studier af menneskelig adfærd og samspillet mellem individ og system. Sociologisk teori betegnes også som samfundsteori eller samfundsfilosofi, og bygger på studier af menneskelig adfærd og samspillet mellem individ og system. Dispositioner & Noter - Grunduddannelsen.