Mangler i byggeriet

Mangler i byggeriet
Forlag:
ISBN:
9788771140071
Kategori:
Udgivet:
5. oktober 2010
Sprog:

Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles ved de almindelige domstole eller ved voldgiftsretter nedsat af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. Omfanget af mangler har efterhånden påkaldt sig megen opmærksomhed i såvel medier,som hos byggeriets parter og myndigheder.

Det er derfor ikke uden grund, at Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) har gennemført en analyse af mangelproblematikken, og opgjorde i den forbindelse omfanget af mangler (i 2004) til ca. 12 milliarder kroner. Byggeriets organisationer og myndighederne har blandt andet med den erkendelse iværksat en mængde initiativer med henblik på at reducere omfanget af mangler. Denne bog fokuserer på reglerne, når manglerne er opstået.

Med mere end 20 års erfaring indenfor materieludlejning, står vi klar til at hjælpe dig med det materiel du mangler. Sådan er du sikret med Byg Garanti Kun virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri, er dækket af Byg Garanti. Med mere end 20 års erfaring indenfor materieludlejning, står vi klar til at hjælpe dig med det materiel du mangler. Vi er specialister i buede limtræ konstruktioner - gennem 50 år er spændvidden stor, lige fra håndværk til højteknologi, i de 6000m2 produktionslokaler. Byg Garanti er et økonomisk sikkerhedsnet under de private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en byggevirksomhed i Dansk Byggeri. Vi er specialister i teknisk udstyr til byggeriet… Arrangementer Søndre Campus. Begrebet Westwall blev anvendt i stigende grad fra slutningen af 1938. Vi er specialister i teknisk udstyr til byggeriet… Arrangementer Søndre Campus. Der er pt.