Konkurrencestaten

Konkurrencestaten
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788757436471
Kategori:
Udgivet:
9. oktober 2017
Sprog:

Idéen om konkurrencestaten har præget den offentlige debat i flere år. Diskussionerne om folkeskolen, de videregående uddannelser, arbejdsmarkedsreformer, organisering og ledelse af den offentlige sektor har alle været præget af spørgsmålet om hvilken type velfærdsstat, vi ønsker os, og hvordan vi kan ruste Danmark til udfordringer globalt og europæisk, nationalt og internationalt. Begrebet konkurrencestat har delt vandene mellem de, som er fortalere for opretholdelse af efterkrigstidens velfærdstat og de, som mener, at denne kan og skal reformeres, især i lyset af de erfaringer, vi har fra velfærdsstatens gloriøse periode fra 1950’erne til 1970’erne og de forandringer, der fra begyndelsen af 1990’erne begyndte at præge hele verden. Konkurrencestaten og dens kritikere giver læseren et udtømmende indblik i den videnskabelige og politiske diskussion af ’konkurrencestaten’. Søren Kaj Andersen har samlet en enestående række af kritiske bidrag fra prominente politikere, meningsdannere og forskere. Afslutningsvis rummer bogen et grundigt svar og en diskussion af begrebets status fra Ove K. Pedersen, hvis analyse af udviklingen i dansk politik ligger til grund for debatten. Således fungerer bogen både som en indføring i og en videreudvikling af diskussionen om konkurrencestaten. Omtale"Der er ikke nogen facitliste hverken til samtidsanalysen eller til det gode samfund. Og netop derfor er bogen om Konkurrencestaten og dens kritikere meget spændende og udfordrende at fordybe sig i. Alle bidrag er skrevet med betydelig indsigt og engagement. Bogen kræver tid, tanker og refleksion. Til gengæld får man en bedre forståelse af udviklingen – eller i hvert fald en erkendelse af, at politik, samfund og menneskesyn er under udvikling og særdeles komplekse størrelser, som vi ikke begriber fuldt ud – og slet ikke i samtiden."6/6 stjerner- anmeldt af Jesper Hjort, Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03/2018 Anders Bondo Christensen er den mest uforsonlige kritiker af konkurrencestatens opportunistiske person, som – ifølge efterordet – er Ove Kaj Pedersens forsøg på at begrebsliggøre det nye menneskesyn, der bredte sig fra 1980’erne.4/6 stjerner- anmeldelse ved Mikael Busch, Jyllands-Posten, 7. januar 2018 IndholdSøren Kaj Andersen: Indledning DEN ANALYTISKE FORANKRING1 Sverre Raffnsøe: Fra forskning som facit og forudsigelse til forskning som udforskning og udfordring. En analyse af Konkurrencestatens og Markedsstatens forsider som vej til en forståelse af Ove K. Pedersens værk2 Kerstin Jacobsson: Konkurrencestat og neoliberalisering. En sociologs perspektiv på Ove K. Pedersens analyser VALG AF KONKURRENCESTAT3 Martin Møller Boje Rasmussen: Hvilken type konkurrencestat vælger du? Og hvilken vælger Danmark?4 Dan Jørgensen og Johannes Lundsfryd: Velfærd er nødvendig for konkurrencestaten5 Marianne Jelved: Konkurrencestat eller ej – samarbejde og fællesskaber skal der til6 Lizette Risgaard: I Danmark vinder vi sammen7 Uffe Elbæk: Balancesamfundet – et mere håbefuldt alternativ8 Per Bregengaard og Margit Kjeldgaard: Ud med konkurrencestaten – ind med samarbejde. Den blå konkurrencestat skal ikke erstattes med en demokratisk sindet, rød-grøn konkurrencestat, men af skridt mod socialismen DANNELSESIDEAL OG UDDANNELSE9 Lars Qvortrup: Konkurrencestaten og folkeskolen10 Anders Bondo Christensen: Konkurrencestatens reaktionære skolesyn11 Stefan Hermann: Konkurrencestatens pædagogiske spørgsmål – og dens mange svar STYRINGEN AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR12 Kurt Klaudi Klausen: Hvad betyder konkurrencestaten for ledere og medarbejdere i den offentlige sektor?13 Eva Secher Mathiassen: Konkurrencestaten.

Det går stærkt – men går det godt14 Bente Sorgenfrey: Danmark har brug for en forvaltningsreform NU! ARBEJDSMARKEDET OG KONKURRENCESTATEN15 Christian Lyhne Ibsen: Konkurrencestaten og den danske aftalemodel16 Karsten Dybvad: Den danske arbejdsmarkedsmodel i en globaliseret verden17 Per Christensen: Vi må insistere på demokratisk debat BORGEREN, HVERDAGEN OG DEMOKRATIET18 Lars Torpe: Medborgeridentiteten er presset19 Mikkel Thorup: De uvalgtes styre – konkurrencestaten og det begrænsede demokrati20 Maja Hojer Bruun, Mikkel Rytter og Stine Krøijer: Selvstændighedssamfundet – antropologiske perspektiver på velfærdsstatens kontinuitet og forandring HISTORIEN OG KONKURRENCESTATEN21 Jeppe Nevers og Per Boje: Stat og marked – et historisk perspektiv22 Thomas Højrup: Politisk kultur, livsformer og statsformer under forandring Efterord. Ove K. Pedersen: Fra kritik til selvkritik – og tilbage igen

Andre mener, at Danmark allerede er en.

Det er på tide med en socialkommission. dk 25/11/2012 · konkurrencestat Filosoffen Anders Fogh Jensen. 5 på det globale marked, og borgerne er det også, hvad enten de/vi vil det eller ej. Konkurrencestaten Danmark udkommet på tryk Så er Konkurrencestaten Danmark. Læs videre Konkurrencestaten - Og dens kritikere. Engang blev det betragtet som et af verdens bedste.

Køb Læring i konkurrencestaten. Ove K. E-bogs ISBN er 9788757499711, køb den her Overfor Ritzau sparkede finansminister Bjarne Corydon (S) den 23. Konkurrencestaten Danmark udkommet på tryk Så er Konkurrencestaten Danmark.