Social afvigelse

Social afvigelse
ISBN:
9788759327753
Kategori:
Sprog:

Afvigelse er et fænomen, der fascinerer de fleste, fordi det typisk er forbundet med noget farligt og forbudt. Afvigelse er også et tema, der gennem lang tid har interesseret samfundsforskere, der med forskellige teoretiske perspektiver og metodiske tilgange har beskrevet de ofte ganske komplekse processer, der ligger bag. Denne bog belyser, hvordan forskellige samfund eller samfundsgrupper på forskellige tidspunkter skaber, definerer og sanktionerer forskellige typer af handlinger, holdninger eller livsstile som værende i modstrid med de gældende normer og regler. Bogen argumenterer således for, at det afvigende ikke er noget naturgivent eller i mennesket iboende, men at det vedvarende konstrueres, reguleres og revideres som en modsætning til dét, der opfattes som ’det normale’.

I bogen gennemgås en lang række klassiske og nyere teorier samt centrale begreber om afvigelse, ligesom der henvises til forskellige empiriske afvigelsesstudier, og der relateres løbende til politiske og praksisorienterede problemstillinger. Der introduceres også til en række temaer, der er nært forbundne med afvigelse, så som stigmatisering, tabuisering, andengørelse og nedgørelse, ligesom der fokuseres på flere af de forskellige strategier, som individer eller grupper kan anvende, når de oplever at blive defineret som afvigende. Denne bog tilbyder således en introduktion til afvigelsestemaet både for studerende og praktikere, der arbejder med problemstillinger i relation hertil.

Social dumping er et begreb der benyttes for at beskrive en praksis, hvor arbejdsgivere benytter sig af billigere arbejdskraft, end hvad der ellers er tilgængelig. Der mangler kildehenvisninger i teksten Denne artikel har en liste med kilder, en litteraturliste eller eksterne henvisninger, men dens kilder er uklare, fordi. Det er her alle væsentlige tråde af økonomisk, planlægningsmæssig, forvaltningsmæssig og personalemæssig art samles. Med en kandidatuddannelse i Kriminologi på Aalborg Universitet opnår du solid viden om kriminalitetsforebyggelse og -bekæmpelse, årsager til og konsekvenser af. Det er her alle væsentlige tråde af økonomisk, planlægningsmæssig, forvaltningsmæssig og personalemæssig art samles. Det er her alle væsentlige tråde af økonomisk, planlægningsmæssig, forvaltningsmæssig og personalemæssig art samles. Der mangler kildehenvisninger i teksten Denne artikel har en liste med kilder, en litteraturliste eller eksterne henvisninger, men dens kilder er uklare, fordi. Vælg en kategori i venstre menu for at se kommunens annoncer på et bestemt område. Uønsket situation: der forligger en uønsket afvigelse (fra normaliteten og herskende værdier) social kritik, tidsskrift, backliste, bestilling, indholdsfortegnelse, forsider, omslag, uden politiske bindinger, sandhedssØgende, objektiv, faglig, uafh ngig. Social dumping er et begreb der benyttes for at beskrive en praksis, hvor arbejdsgivere benytter sig af billigere arbejdskraft, end hvad der ellers er tilgængelig.