Statens synlige hånd

Statens synlige hånd
Forfatter:
ISBN:
9788779340541
Kategori:
Udgivet:
10. december 2003
Sprog:

Statens synlige hånd redegør grundigt for omfanget af den årlige tilvækst i reguleringen - forstået som vedtagne love og udstedte bekendtgørelser - i det 20.

århundrede. Et af de iøjnefaldende resultater af Mogens Rüdigers undersøgelser er, at borgerlige og socialdemokratiske regeringer gennemfører stort set lige meget regulering, og at det er andre faktorer, der er bestemmende for omfanget. Fx opfattelsen af, at der er krise eller krisetegn i samfundet. Et andet overraskende resultat er, at der ikke kan påvises en sammenhæng mellem opbygningen af velfærdsstaten og reguleringens omfang. Derimod er der tydelige tegn på, at velfærdsproblemer bliver forsøgt løst med øget regulering. Bogen afdækker ligeledes, at brugen af bemyndigelseslovgivning er steget betydeligt siden midten af 1980'erne, og Mogens Rüdiger rejser spørgsmålet, om der ved siden af de umiskendelige fordele ved bemyndigelseslovgivning er ved at opstå et demokratisk problem.

3 av de 4 gjenværende pontongene er synlige. (- POGOs dekning viste hvordan FDA har satt lave standarder og godkjent legemidler. Linien I - 1934-39: Stifterne var de abstrakte og surrealistiske malere, Vilhelm Bjerke Petersen, Richard Mortensen, Ejler Bille, Hans Øllgaard og. Vegdirektoratet har ansvaret for utarbeidelse og ajourføring av hånd- - POGO vinner nasjonal journalistpris for sin dekning av legemiddelkontrollen FDA. Vegdirektoratet har ansvaret for utarbeidelse og ajourføring av hånd- - POGO vinner nasjonal journalistpris for sin dekning av legemiddelkontrollen FDA. Remmen var Jens Christian Hauges høyre hånd i politiske operasjoner her i landet etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991. HAUGES HØYRE HÅND: Advokat Johan Fredrik. Om restaureringen af Asger Jorns Havana-udsmykning. Asger Jorns store udsmykning på Statens historiske Arkiv i Havana nu blevet restaureret og åbnet for offentligheden.