Funktionær og lønmodtager

Funktionær og lønmodtager
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788713048885
Kategori:
Udgivet:
27. april 2006
Sprog:

En gennemgang af funktionærrettens område med inddragelse af andre lovområder med relevans for både funktionærer og andre lønmodtagere. Bogen indeholder et omfattende afsnit om aktieoptioner, der sammen med afsnittet om loyalitet og konkurrenceforhold adskiller bogen væsentligt fra andre fremstillinger. Bogen beskriver herudover på en overskuelig og målrettet måde bl.a. virksomhedsoverdragelsesreglerne, arbejdsgiverens ledelsesret, ansættelsesforholdets etablering og afslutning, fritstilling og erstatning, regler om deltidsansættelse og tidsbegrænset ansættelse, forskelsbehandlingslovens regler, ligebehandling uanset køn mv., lønmodtagernes immaterielle rettigheder, funktionærretlig ugyldighed. Der er henvisninger til domme og kendelser, men kun i nødvendigt omfang.

Lån fra 5. RØDE MOR's 8xCD BOXSÆT / TEKSTER. SJ Law yder specialiseret rådgivning indenfor ansættelsesret, insolvensret og finansret.

Vi er helt opdaterede på de emner, som har klienternes. En funktionær er en lønmodtager, som er ansat i en tjenestestilling, primært inden for handel- og kontorområdet, eller som udfører lagerarbejde eller. Opsigelsen kan som udgangspunkt ikke trækkes tilbage, hverken ved opsigelse fra din eller din arbejdsgivers side, medmindre I kan blive enige om det. Med Legal Desk kan du nemt og hurtigt selv lave gratis ansættelseskontrakter for månedslønnede. Med Legal Desk kan du nemt og hurtigt selv lave gratis ansættelseskontrakter for månedslønnede.