Århus i Verden

Århus i Verden
ISBN:
9788779340152
Udgivet:
17. oktober 2006
Sprog:

Verdens storbyer befinder sig i dag i en tæt konkurrence om arbejdspladser og investeringer. Det gælder også Verdens Mindste Storby, Århus. Beslutninger i fjerne egne af verden lander som problemer og udfordringer på skrivebordene i kommunen, i virksomhederne og på læreanstalterne. Beslutningstagerne er nødt til at udtænke nye strategier for fremtiden og til at tage byens identitet op til diskussion.

Globaliseringen har sat Århus under pres, og der tales om at sælge byen som et "brand". Men hvad er nyt her, og hvad er set før? Er verden udenfor en trussel eller en berigelse? Har Århus ikke altid måttet bestræbe sig på at lægge planer for fremtiden, og er byen ikke netop blevet stor på grund af sin evne til at udvide sin plads i verden? Det giver Århus i Verden forskellige bud på. Bogen har tre temaer: "Byens ansigter" skildrer historiske forsøg på at give Århus en særlig profil. "Mellemstationer" bringer artikler om etableringen af kontakter og infrastruktur mellem Århus og det nære opland. "Århus i globale netværk" gengiver træk af Århus´ veje ud i verden i fortid og nutid og beskriver blandt andet universitetets rolle som bindeled mellem kulturer.

Hvis din gamle ergonomiske kontorstol pludselig bryder sammen, så er der en stor mulighed for at. Vi er 30 selvejende dagtilbud i Aarhus kommune.

Inspiration med fliser, klinker og mosaik får du når du besøger Flisestudiet kreative og visuelle fliseudstilling. E-mail. Ron Hubbard, kilden til og. Denne omfatter videreuddannelse primært til. “Fremtidens rygeafvænning i Danmark”. Videreuddannelser og kurser. Med koncertprogram, billeder af de bands og kunstnere der har spillet i Train, vejviser og konkurrence. Læs om selvejende dagtilbud - hvem er vi, hvad vi står for og. 29.