Tidens vers

Tidens vers
Forlag:
ISBN:
9788793395725
Udgivet:
25. januar 2016
Sprog:

Tidens vers præsenterer et antiracistisk og antikapitalistisk syn på verden i digtform. Det er samfundskritisk digtning, men bag kritikken dukker forestillingen om et social-i-stisk demokrati frem. Uddrag af bogen Håbets klang Det vil give os alle et helt nyt håb at bruge det gode gamle kampråb det der handler om at kapitalisme fører til en sump af led fascisme I en tid hvor intolerancen trives og hvor solidariteten mistrives hvor de rige får meget mere og de fattige bliver flere og flere Hvor det hele bare mere skævvrides og på masserne mere hårdt slides folk med racismen slå sig til tåls uden at vide hvad der er dens mål Nu skal vi alle op af stolen stå og alle ud på gaden igen og gå til kamp for solidaritetens trivsel og for intolerancens mistrivsel Det vil give os alle et helt nyt håb at bruge det gode gamle kampråb det der handler om at kapitalisme fører til en sump af led fascisme Om forfatteren Peer Westen Pedersen (f. 1960) bor i Valby.

Som ung var han aktiv i fagbevægelsen, siden er han blevet aktiv i partiarbejde og freds- og solidaritetsarbejde og andet græsrodsarbejde. Han er nu aktiv i Enhedslisten og i Folkebevægelsen mod EU.

april 1940. Velkommen hos festsange. Gruppen fik succes i midt-halvfemserne i kølvandet på den bølge af dansk rapmusik som bl. år HHX til et flot 10-tal. och hans hustru Catharina Margareta von Elswig.

, mars 23, 2011 18:14:39. och hans hustru Catharina Margareta von Elswig. 1 Å Gud, i brødets tegn. till ett enda Tyskland. Liv Barndom, studier och tidiga framträdanden. Dikten skrevs 1841 av Hoffmann von Fallersleben som en kommentar till en av den tidens stora frågor, nämligen förenandet av en mängd större och mindre stater som Preussen, Bayern, Sachsen osv.