Hjerneskade og hverdagsliv

Hjerneskade og hverdagsliv
ISBN:
9788773078518
Kategori:
Udgivet:
7. maj 2010
Sprog:

Bogen skildrer hverdagslivet for mennesker med sent erhvervet hjerneskade ud fra en omfattende interviewundersøgelse med 30 senhjerneskadede. Til forskel fra handicappede, som er født med en hjerneskade, er der for senhjerneskadede tale om en kolossal omvæltning fra at være normalt fungerende og til at skulle skabe sig en ny tilværelse som handicappet, idet erkendelsen af en fremtid som handicappet markerer det voldsomt vendepunkt i forhold til det enkelte menneskes liv og identitet. I bogen beskrives senhjerneskadedes subjektive oplevelser af barrierer for genetablering af et aktivt og socialt liv gennem fem forskellige typologier: Hjerneskaden, identiteten, relationerne, den sociale indsats samt materielle omstændigheder. Ud fra et udviklingsorienteret hverdagslivsperspektiv sættes fokus på senhjerneskadedes ønsker og behov for fremtiden, muligheder og begrænsninger i mødet mellem system og bruger samt erfaringer vedrørende metodeudvikling og brugerinddragelse i socialt arbejde med senhjerneskadede.

Den nationale ADHD-handleplan på det sociale område sætter fokus på tilrettelæggelse, koordination og tværfagligt samarbejde i forhold til mennesker med ADHD og. Fagartikler. Den nationale ADHD-handleplan på det sociale område sætter fokus på tilrettelæggelse, koordination og tværfagligt samarbejde i forhold til mennesker med ADHD og. Ergoterapeuten skal gjennom en saklig og fri informasjonsformidling bidra til at ergoterapifaget utvikler seg i samsvar med samfunnets og befolkningens. Indsatstrappens Udgiftsmodel er et beregningsværktøj til at opgøre kommunernes udgifter og indtægter på det specialiserede børneområde. Ålholmhjemmet er et demenshus med en hjemlig og rolig atmosfære i et plan med direkte udgang til fire lukkede haver. Modellen tager. Det gode udeliv på Lions Park Plejehjem og Aktivitetscenter: 19-08-2015: På Plejehjemmet Lions Park er der sat fokus på at ændre miljøet i den lukkede gårdhave. 02/09/2011 · 4 · Udfordringer til rehabilitering i Danmark I 2004 gjorde en lang række foreninger, enkeltpersoner og interessenter det muligt at be-skrive og definere, hvad.

Inddragelse af børn og unge samt inddragelse af familie og netværk er et vigtigt led i sagsbehandlingen og er med til at skabe en helhedsorienteret tilgang. Ved at anvende websitet accepterer du vores brug af … Jeg vil gerne præsentere jer for en modig mand.