Betalingskorrektion, omgørelse, skatteforbehold

Betalingskorrektion, omgørelse, skatteforbehold
ISBN:
9788761940148
Kategori:
Sprog:

Dette er en praktisk/teoretisk orienteret fremstilling af de muligheder, skatteydere og aftaleparter har for at ændre og korrigere indgåede civilretlige aftaler med oprindelig skatteretlig virkning. Det sker i tilfælde, hvor skattemyndighederne kritiserer aftaler eller vilkår i aftalerne eller tillægger den civilretlige aftale en uhensigtsmæssig skatteretlig vurdering.Tilsvarende beskrives selvangivelsesomvalget – hvor valg som af skatteyder er foretaget ved selvangivelsen kan ændres som følge af uhensigtsmæssige virkninger som følge af ændret skatteansættelse. Forfatteren har siden 1992 arbejdet praktisk med skatteret som led i sit daglige arbejde, og som følge af forfatterens erfaringer fra ansættelse hhv. privat og offentligt, vil såvel rådgiveres som skatteforvaltningens syn på emneområderne være integreret i bogen.

dk Indhold. Dette afsnit beskriver reglerne for en person, der låner penge af et selskab, som han har en særlig tilknytning til. dk Indhold. Dette afsnit beskriver reglerne for en person, der låner penge af et selskab, som han har en særlig tilknytning til. dk Indhold. dk Indhold. Afsnittet indeholder:. Afsnittet indeholder: Denne side er din adgang til SKAT. Dette afsnit beskriver reglerne for en person, der låner penge af et selskab, som han har en særlig tilknytning til.