Differentiering i dansk 1.-2. klasse

Differentiering i dansk 1.-2. klasse
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788772819327
Kategori:
Udgivet:
30. januar 2014
Sprog:

Differentiering i dansk 1.-2. klasse - inkl. hjemmeside Denne bog præsenterer og systematiserer konkrete ideer til, hvordan du som dansklærer i 1.-2. klasse kan arbejde differentieret og stadig fokusere på fællesskabet.

Inspireret af den newzealandske uddannelsesforsker John Hattie tager arbejdet med undervisningsdifferentiering i bogens materiale udgangspunkt i tydelig målsætning og løbende feedback. Ved at sætte tydelige mål både for den enkelte elev og for klassen får elevernes arbejde en konkret retning, ligesom feedbacken løbende kan gives ud fra de konkrete mål. De individuelle mål giver også mulighed for at skabe en undervisning, der er tilpasset og målrette den enkelte elev, samtidig med at der arbejdes fælles i klassen. I bogens mange aktiviteter og redskaber til danskundervisningen er der derfor løbende ideer til, hvordan du kan give feedback og på hvad, ligesom bogens også indeholder konkrete redskaber og skemaer til målsætning og feedback. Materialet til danskundervisningen er delt ind efter følgende emner: Det talte sprog, Det skrevne sprog - læse, Det skrevne sprog - skrive, Sprog, kommunikation og litteratur, Aktiviteterne kan bruges uafhængigt af emner, arbejdsformer og materiale.

Klassen kan således arbejde med samme materiale og tekster, men forskellige mål og fokuspunkter for den enkelte elev.

Derved bevares klassens læringsfællesskab. Bogen indeholder en række kopiark, som kan downloades på bogens hjemmeside www.dafolo.dk/differentiering. Bogen er skrevet af Lisbeth Vesterheden, som er lærer på Filstedvejens Skole i Aalborg.

-2. Differentiering i matematik Jeg laver ofte differentiering. Der er behov for nytænkning af undervisningen i udskolingen for at højne elevernes motivation, øge kendskabet til erhvervsuddannelserne og inddragelse […] Få job i Odense Kommune og vær med til at udvikle fremtidens Odense. Løbet er klar. Men jeg har selvfølgelig ikke mulighed for at sammensætte 2. 6-7 % af alle unge i folkeskolens ældste klasser og gymnasiet føler sig tit ensomme, viser. 1-2 i hver klasse er meget ensomme. Opgaverne handle alle om navneord. Jordens historie omfatter de vigtigste begivenheder og de mest grundlæggende trin i den udvikling, som har fundet sted på planeten Jorden fra den blev. DNA-dobbelthelixen stabiliseres primært af to kræfter: hydrogenbindinger mellem nukleotider og basestablingsinteraktioner mellem aromatiske nukleobaser.