Skrivelyst og læring

Skrivelyst og læring
Forfatter:
ISBN:
9788777067167
Kategori:
Udgivet:
2. august 2011
Sprog:

Denne bog sætter fokus på skrivelyst og læring.

Skrivning er kompleks, krævende og givende for såvel voksne som børn, men er også en nødvendig social, kommunikativ og kognitiv kompetence, som må have en central placering i undervisningen. Bogen giver en række eksempler fra praksis og giver forskningens bud på, hvad skrivelyst er, og hvordan man kan fremelske og fastholde skrivelyst i grundskolen både i dansk og i skolens øvrige fag. Læseren kan lade sig inspirere af hver artikels unikke perspektiv på skrivelyst og læring, men også af artiklernes form og udtryk. Skrivelyst og læring henvender sig til lærerstuderende, lærere, læsevejledere, læsekonsulenter og alle andre, der beskæftiger sig med eller er optaget af børns læsning og skrivning samt skrivelystens betydning for børns læring.

Skoleleders ansvar. 2.

The Missing Voice of Patients in Drug-Safety Reporting (Pasientenes manglende stemme ved rapportering av legemiddelsikkerhet) Kapittel 2 - Prinsipper og retningslinjer for kulturskolevirksomhet. 1.

), klima og miljø, journalistikk, reklame, PR, lobbyvirksomhet politikk, etc. Udgivet af Hans Reitzel. Udgivet af Hans Reitzel. 3. Men hvordan ser den gode opgave ud.