Professionelle læringsfællesskaber

Professionelle læringsfællesskaber
Forlag:
ISBN:
9788772817200
Kategori:
Udgivet:
5. august 2013
Sprog:

Professionelle læringsfællesskaber - teamsamarbejde og undervisningsudviklingForventningerne og kravene til læreres professionalisme er stigende – ikke kun hvad angår den enkelte lærer, men i høj grad også hvad angår teamsamarbejde og andre former for professionelle fællesskaber. Spørgsmålet er, hvordan dette kan gribes an på den mest effektive måde.

Hvordan kan man udvikle sig professionelt som lærer og deltage i et frugtbart samarbejde med sine kolleger med det hovedformål at forbedre sin undervisning og øge elevernes læringsudbytte? Et muligt svar herpå ligger i skolebaserede professionelle læringsfællesskaber.Ideen om professionelle læringsfællesskaber er ved at blive udbredt i mange uddannelsessystemer rundt omkring i verden. Denne bog giver den første danske introduktion hertil og et bud på, hvordan professionelle læringsfællesskaber kan bidrage til den daglige undervisningsudvikling. Bogen henvender sig både til praktiserende lærere, skoleledere, lærerstuderende og studerende på pædagogiske efter- og videreuddannelser, der interesserer sig for, hvordan man kan nytænke og videreud

Digital læseindsats.

Team’et som professionelt læringsfællesskab 2 også samarbejder om praktiske opgaver, og at de lægger vægt på fælles kompetenceud-vikling.

The mystery over a series of unexplained “health attacks” against foreign diplomats in Cuba deepened on Monday when Canada announced it will join the U. 08:30 til 13:00 - Skoleforvaltningen/mødelokale 3 Den 27.

and downgrade its presence on the island. Styrk din indsats og arbejde med udsatte børn og unge. Hvad er tidlig indsats. Læs om vores forskning Kursus - Tips og tricks i KMD Personale/Untis. Styrk din indsats og arbejde med udsatte børn og unge. 08.