Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur
ISBN:
9788759326558
Kategori:
Udgivet:
7. juni 2016
Sprog:

I dette hæfte præsenterer Anna Karlskov Skyggebjerg en række perspektiver og diskussioner, der relaterer sig til elevers og læreres arbejde med at læse, analysere og fortolke typer af tekster.

Formålet er at anspore til refleksion, og efterfølgende vil studerende forhåbentlig være rustet til at diskutere spørgsmål af typen: • Hvilke tekster byder sig til i tekstarbejdet i 4.-10. klasse, og hvorfor har bestemte former for litteratur en særlig forrang, når det gælder danskundervisning? • Hvilken betydning har elevernes alder, faglige formåen og interesser for valget af tekster? • Hvilke formål begrunder tekstlæsningen? • Hvilken sammenhæng er der mellem teksternes egenart og valget af undervisningsmetode(r)? Hæftet stiller skarpt på disse didaktiske spørgsmål med baggrund i en grundig kortlægning af især børne- og ungdomslitteraturens skiftende temaer og synsvinkler i et historisk udviklingsperspektiv. Nyere forståelser af børne- og ungdomslitteraturens genrer introduceres og diskuteres, bl.a. gennem en problematisering af begrebet om den komplekse børne- og ungdomslitteratur. Desuden gøres der rede for udvalgte litteraturvidenskabelige retninger og metoder. Endelig lægges der op til, at de lærerstuderende i dansk selv kan gå på opdagelse i det mangfoldige tekstlandskab, som oprulles. Hæftet afsluttes således med en række litteraturdidaktiske studieopgaver, som er struktureret og nøje afgrænset i forhold til hovedtemaerne i de forskellige afsnit. Hæftet er et særtryk af et kapitel fra serien Lærerprofiler i dansk. Serien, som omfatter tre bind, introducerer til det nye danskfag i læreruddannelsen (2013), herunder de i alt otte kompetenceområder for hhv. 1.-6. klassetrin og 4.-10. klassetrin.

februar 2016. Vi taler en blanding af fantasy og science fiction, intergalaktisk eventyr kalder forlaget det. Send et print af hele manuskriptet til os. februar 2016. Denne første del er en log skrevet af Saga Sølvisdatter, der fortæller om det, der skete da fyrst Almaz fra Kamenia og hans to […] Velkommen til Aslan Om de gode bøger og de gode fortællere og meget mere Nyeste opdatering 6.

Arbejdshukommelses-/lærings- og koncentrationsbesvær. Udfordrer og underholder. år, holder foredrag om de fysiologiske/neurologiske årsager, der påvirker hjernens lærings-/arbejdshukommelse, samt hvordan 30 minutters daglige øvelser og lege kan højne indlæring, koncentration … 'Man må beundre det meget høje bundniveau Jesper Wung-Sung holder, både sprogligt og fortælleteknisk. Indsend dit manuskript til Rosinante & Co. Dorthe Borgkvist, specialskoleunderviser, neuro-optometrist og forsker på 25.