Løn som forskyldt

Løn som forskyldt
ISBN:
9788711630853
Udgivet:
6. april 2017
Sprog:

I dette klassiske skuespil møder vi alt det, der skal til for at holde publikum vågen: Kvaler, jammer og forelskelse.

Om de fejltrin vi begår i kærlighedens navn, og om hvordan vi altid bliver stillet til regnskab for dem. Et romantisk skuespil fra den danske Guldalder.Den danske præst, digter og forfatter Steen Steensen Blichers (1782-1848) værk er indbegrebet af den danske Guldalder. Kunstarterne litteratur, billedkunst og musik blomstrede, den romantiske bølge med sin dyrkelse af geniet, guddommeligheden og det oprindelige var over Europa og nye politiske styreformer afløste Enevælden. Blicher udgav sin første digtsamling DIGTE i 1814 og forblev yderst produktiv frem til sin død. Hans noveller og digte hører til kernerepertoiret i den danske litteratur.

v. 07. fk. Kildeintroduktion: Med Grundloven af 1849 indførtes en række demokratiske frihedsrettigheder, men disse omfattede ikke tyende i samme grad som resten af … De fleste kender sangen om den svenske konstabel fra Sverige. § 6. , og den rette erkendelse af, hvorledes de faktiske forhold i denne henseende har været, skønnes at være af betydning for stridens afgørelse, er forligsmanden berettiget til at afæske. , og den rette erkendelse af, hvorledes de faktiske forhold i denne henseende har været, skønnes at være af betydning for stridens afgørelse, er forligsmanden berettiget til at afæske. Sagen angik spørgsmålet om gyldigheden af en såkaldt Laval overenskomst, som 3F havde indgået med en italiensk virksomhed, og om virksomheden havde betalt korrekt løn til de medarbejdere, der var udstationerede i forbindelse med et byggeri i Danmark. ) - at jeg - uden at gøre noget som helst (bevidst) - tiltrækker/bliver tiltrukket af mennesker med samme værdier. noget el. 2005 Bemærk venligst: Ekstrakterne tjener først og fremmest til at give læseren en oversigt over, hvad han kan forvente at finde i tingbøgerne.