Dansk erhvervsret 12. udg.

Dansk erhvervsret 12. udg.
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788757436365
Kategori:
Udgivet:
19. august 2017
Sprog:

Erhvervsretten i Danmark er et ikke særlig præcist afgrænset juridisk område, men kendetegnes umiddelbart ved de retsregler, der er af særlig betydning for udøvelse af erhvervsvirksomhed. Bogen giver god indsigt i de love, der påvirker området og henvender sig særligt til studerende inden for dansk og international erhvervsret. Som supplement udgives også en lovsamling."Dansk erhvervsret" skaber overblik over det danske domstolssystem ved bl.a. at redegøre for domstolenes organisation og fremgangsmåden ved behandlingen af civile retssager. Desuden gennemgås emner som eksempelvis forsikring, markedsføring, kreditaftaler og kaution.Med den foreliggende 12.

udgave af lærebogen Dansk erhvervsret er fremstillingen ajourført, således at den afspejler gældende ret ved indgangen til 2017. IndholdsoversigtForordKapitel 1. IndledningKapitel 2. Nationale retskildefaktorerKapitel 3. EU-retten og andre internationale retskildefaktorerKapitel 4.

ErhvervstvisterKapitel 5. Erstatning uden for kontraktforholdKapitel 6. ForsikringKapitel 7. Indgåelse af aftalerKapitel 8. Køb og salg af løsøreKapitel 9. KreditaftalerKapitel 10. ImmaterialrettighederneKapitel 11. Markedsførings- og konkurrenceretKapitel 12. Finansieringsretlige grundelementerKapitel 13. Pengefordringer – indhold, ophør og fuldbyrdelseKapitel 14. Overdragelse af fordringerKapitel 15. Fast ejendom – køb og belåningKapitel 16. Sikkerhedsret i løsøreKapitel 17. KautionKapitel 18. Virksomhedssammenbrud – likvidation eller rekonstruktionKapitel 19. Retsforholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagereKapitel 20. Virksomhedsformer SelskabsretKapitel 21. Internationale købKapitel 22. Internationale erhvervstvisterStikordsregister

SAABY Ella. 1982, lic. scient.

Vil du være personen, der trækker 12-tal på 12-tal i gymnasiet.

Han blev student 1975, cand. Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008. TAANiNG Tage redaktør. S.