International privatret

International privatret
Forfatter:
Forlag:
ISBN:
9788757431889
Kategori:
Udgivet:
20. januar 2015
Sprog:

Denne bog angår den internationale privat- og procesret på formuerettens område, og gennemgår de processuelle regler om domstolenes internationale kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme. Bogen gennemgår endvidere lovvalgsreglerne for aftaler, herunder løsørekøb (hvor også CISG behandles), erstatning uden for kontrakt og tingsret. Bogen omtaler desuden international voldgift og indledes med en oversigt over den internationale privatrets almindelige del.Bogen henvender sig både til jurastuderende, der beskæftiger sig med international privat- og procesret på formuerettens område, og til advokater, dommere og andre, der anvender reglerne i praksis.

I denne 5.

udgave er der indarbejdet ny retspraksis fra danske domstole og fra EU-domstolen, der har afsagt væsentlige domme om både lovvalg efter Romkonventionen og værneting efter Bruxelles I-forordningen. Endvidere er den omarbejdede Bruxelles I-forordning, der finder anvendelse fra den 10. januar 2015, indarbejdet. IndholdsoversigtForord til 5. udgaveKapitel 1. Den internationale privatrets rolle, grundbegreber og metodeKapitel 2. Den internationale procesret: værneting, fuldbyrdelse mv.

Kapitel 3. Lovvalg i kontrakt: Kontraktstatuttet og RomkonventionenKapitel 4. Lovvalg ved købKapitel 5. Lovvalg i deliktKapitel 6. Det tingsretlige lovvalgCiteret litteraturDomsregisterStikordsregister

Vi benytter cookie på vores website. Vi er i dag 28 medarbejdere og har en klar ambition om vækst. Bonnesen Advokater er et solidt funderet erhvervsjuridisk kontor med base i Odense. Ved at bruge websitet accepterer du brugen af cookie. Kontakt os i dag for juridisk bistand og rådgivning, så vil. Advokaterne hos DENLAW praktiserer både erhvervsret, privatret og strafferet. Kontakt os i dag for juridisk bistand og rådgivning, så vil. SAABYE Svend. Bonnesen Advokater. Læs om vores brug af cookie her. Hague Conference on Private International Law - The World Organisation for Cross-border Co-operation in Civil and Commercial Matters Et kontor der favner bredt, som står ved din side fra start til slut.