Hvem er jeg?

Hvem er jeg?
Forlag:
ISBN:
9788778873859
Kategori:
Udgivet:
27. oktober 2006
Sprog:

At vores kultur er narcissistisk, er efterhånden blevet en kliché, der, selv om narcissismebegrebet ikke længere er højeste mode, accepteres som en selvfølgelighed af mange. Hvem er jeg, hvad er mine mål og ønsker i livet, og hvordan spejler og forholder omverdenen sig til min personlighed? er spørgsmål, der direkte eller indirekte fungerer som ledetråde for mange liv.

Når svarene på disse spørgsmål ikke synes enkle og ligetil, er det oplagt at søge anerkendelse og bekræftelse hos andre. Men bogen peger på, at den identitet, der søges bekræftet, er en identitet, der ikke findes som noget i den enkeltes psyke eller som en stabil og fast forankret enhed. Begrebet narcissisme var på mode i 80´erne. I dag gøres der ikke så mange iagttagelser af individ og samfund i en narcissistisk forståelsesramme. Det skyldes ifølge nærværende bog ikke, at begrebet ikke længere er relevant - tværtimod! Bogens formål er derfor at reaktualisere begrebet ved at lave en ny teori, der på den ene side er personlighedspsykologisk, idet den konstruerer en ny personlighedsteori, og på den anden side er socialpsykologisk, idet den via en række eksempler begriber det samfund, der gør denne nye personlighedsforståelse nødvendig. Selv om narcissisme grundlæggende er et psykoanalytisk fænomen, så lægges narcissisme i under en konstruktionistisk fortolkningsramme. Hermed åbnes der for nye muligheder i narcissismebegrebet. Frem for at sige ´sådan er det!´ bruges den konstruktionistiske tilgang snarere til at sige ´sådan kan det iagttages´. Hvem er jeg diskuterer bl.a. forskelle på begreber som individualisme, egoisme og egocentrisme, og bruger det nye narcissismebegreb som udgangspunkt for at reflektere over forhold som kernefamiliens nedtur, autoritetsløsheden, markedets (arbejds- såvel som forbrugsmarkedet) ændrede betydning for identitetsdannelsen, autoriteternes fald og forestillingen om at være sin egen lykkes smed. Lars Lundmann Jensen er cand.psych. fra Københavns Universitet og arbejder bl.a. som praktiserende psykolog. Han er tilknyttet Institut for Psykologi, Københavns Universitet som eksaminator, og medlem af censorkorpset på de lægevidenskabelige uddannelser. Forfatteren beskæftiger sig med såvel kliniske som erhvervspsykologiske problemstillinger.

Vipsvams Desember 2009 Posted by ems:-)Sun, December 13, 2009 21:38:02. Hei kjære leser. Tre unge mennesker pusser opp et hus i det gamle fiskeværet Hesteyri i Jökulsfjörur på nordvestkysten av Island. CURVED berichtet aktuell und umfassend über Smartphones, Tablets, Phablets, Wearables und alles, was sich mit einem Touchscreen steuern lässt. SKAM er en nettdramaserie som følger en gjeng på Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har. Mesteparten på svensk motorvei. Bogen behandler emnet utroskab set i det lys at.

Jesper Trier Jeg blev uddannet til læge i 1992 fra Københavns Universitet, hvor jeg det meste af tiden var tilknyttet Rigshospitalet.