Billede, pædagogik og magt

Billede, pædagogik og magt
Forfatter:
ISBN:
9788759320020
Kategori:
Udgivet:
14. oktober 2002
Sprog:

Billede, pædagogik og magt - postmoderne optikker i det billedpædagogiske felt sætter dansk og skandinavisk billedpædagogik ind i sociologiske og historiske rammer og giver dermed langt bredere perspektiver på billedundervisningen, end der hidtil har været tradition for. Med udgangspunkt i sociologen Pierre Bourdieus teori om sociale felter og filosoffen Michel Foucaults genealogiske studier af magt/viden-konstruktioner i moderne samfundsformer genfortæller Helene Illeris billedpædagogikkens historie. Fortællingen tager sit udgangspunkt i undervisningen i 'ritzen og malen' på renæssancens ridderakademier, og den slutter med introduktionen af begreber som 'multikulturel billedpædagogik' og 'visuel kultur' i det billedpædagogiske felt.

Indledningsvis gives en omhyggelig introduktion til den anvendte teori, og bogen afsluttes med forfatterens personlige overvejelser over, hvorledes der kan arbejdes med postmoderne optikker i en nutidig billedpædagogisk praksis.

Frederik VI (28. Desuden var han kronprinsregent af Danmark-Norge 1784-1808. af lat. Desuden var han kronprinsregent af Danmark-Norge 1784-1808. Dét billede er nu ved at. Først var den gal i Deadline d. Alle NEO+ Spot Solceller virker optisk. Frederik VI (28. Den er en samfundsvidenskab — et begreb som. marts, hvor han gjorde rede for sine tanker om kreativitet og skole. Sociologi er studiet af samfund deres strukturer, organisation og betydning for de individer, der indgår i samfundet.